Hírek

Elérhetőségek

Teresztenye Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet közművelődési munkatárs munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, napi 6 órás

A munkavégzés helye: 3757. Teresztenye, Rákóczi Ferenc utca 18..

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvényben, valamint az önkormányzat közművelődési rendeletében meghatározott feladatok ellátása. Közművelődési, kulturális, önkormányzati programok szervezése, bonyolítása. A helyi közösségi élet szervezése, közösségépítés minden korosztály számára. A közösségi színtér működésének elősegítése. A közművelődési jellegű pályázatok folyamatos figyelemmel követése, arról való tájékoztatás, pályázatok előkészítésé és a megvalósításban való aktív részvétel. Munkaköréből adódó adminisztrációs feladatok ellátása, szolgáltatási terv készítése, közművelődési statisztikai adatszolgáltatás elkészítése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek: Középfokú képesítés, közművelődési szakképesítés, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylést igazoló irat, önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolata. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagának személyes adatainak a pályázatí eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2023. január 2-tól tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 28.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brogli Attila polgármester nyújt, a 06/30/843 8287 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton: a Perkupai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3756. Perkupa Kossuth út 12.. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a következő szöveget: " Közművelődési munkatárs pályázat Teresztenye"

A pályázati felhívás a perkupa.hu/?pg=l11 linken is megtalálható

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról Teresztenye Község Önkormányzata Képviselő -testülete dönt. A képviselő -testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 30.

Brogli Attila sk. polgármester

 

Csatolmány(ok):