Hírek

Elérhetőségek

Teresztenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 01.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 3/2023 (111.20.) ..........

Teresztenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 01.) önkormányzati rendelete

 

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 3/2023 (111.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Teresztenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 1. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. § A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló 3/2023 (111.20.) önkormányzati rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

,A. § A  munkaidőn kívüli  házasságkötés  lebonyolításában  közreműködő anyakönyvvezetőt a 3. § (2) bekezdés alapján fizetett összegből eseményenként bruttó 25.000.- Ft, a 3. § (4) bekezdése alapján fizetett összegből bruttó 15 OOO Ft díjazás illeti meg."

 

  1. § Ez a rendelet 2023. szeptember 2-án lép hatályba, és 2023. szeptember 3-án hatályát veszti.


 

Teresztenye, 2023. szeptember 1.

Csatolmány(ok):