Hírek

Elérhetőségek

Teresztenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. június 20. napján tartott – rendkívüli nyílt - képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

 

Készült: Teresztenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. június 20. napján tartott – rendkívüli nyílt - képviselő-testületi üléséről

 

Az ülés helye: Perkupai Közös Önkormányzati Hivatal

                          3756 Perkupa, Kossuth Lajos út 12.

 

Jelen vannak:           Brogli Attila                         polgármester

                                   Bányai Lászlóné                   képviselő                   

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal megjelent:

 

                                   Vécsei Vilmos                       jegyző

Vécsei Vilmos jegyző megbízásából:

                                   Bartkóné Dienes Kitti          jegyzőkönyvvezető

 

 Brogli Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az ülésen 3 fő képviselőből 2 fő képviselő megjelent.

 

Javaslatot tesz a napirendi pontra, melyet a képviselő-testület 2 (kettő) igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbiak szerint határoz meg:

 

 

NAPIREND:

      1. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (VIII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Vécsei Vilmos

               jegyző

 

      1. Egyebek

 

 

1./ Napirendi pont keretében Vécsei Vilmos jegyző elmondja, hogy a partnerségi rendelet módosítására azért van szükség, mert az önkormányzat elindította az új településkép védelméről szóló rendelet megalkotását. Partnerségi rendeletben még a Perkupai honlap hirdetőtáblája van megadva, de Teresztenyének van egy ASP honlapja, ahol a Teresztenye felhívások, tájékoztatók felületen vannak az egyeztetések és az anyagok feltöltve. A partnerségi rendeletnek az 5.§-ban lenne feltüntetve az új elérési hely. A rendelet készítése és véleményezése során a partnerek ezen a felületen tájékozódhatnak.   

 

Brogli Attila polgármester - mivel kérdés, vélemény nem volt - szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

A jelenlévő 2 (kettő) fő képviselő-testületi tagból 2 (kettő) igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag meghozta 8/2023. (VI.21.) önkormányzati rendeletét a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 6/2017. (VIII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

 

2.1/ Napirendi pont keretében Brogli Attila polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Borsodweb-től megkapta a kamerarendszer árajánlatát. A térfigyelő rendszer 5 db kamerapontot és 11 db kamerát tartalmaz, valamint fel van készítve további 5 kamera fogadására. A rendszer teljes kiépítési ára 3.771.280 Ft, üzemeltetése a teljes rendszerre vonatkozóan 35.000 Ft + ÁFA /hó. Felesleges pénz kiadásnak gondolja, de mivel fontos a falubeliek biztonsága ezért ki kell építeni.

 

Vécsei Vilmos jegyző nem javasolja semmi kép a kamerarendszer kiépítését ilyen kis településen mivel semmit nem fog megoldani, csak a falu pénzét fogja elnyelni.

 

 Bányai Lászlóné képviselő a falubeliek igényt tartanak a kamerarendszer kiépítésére.

 

Brogli Attila polgármester elmondja, hogy a településen nem a betörésekkel van a baj, hanem a viselkedéssel.

 

A jelenlévő 2 (kettő) fő képviselő-testületi tagból 2 (kettő) igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag meghozta 35/2023. (VI.20.) önkormányzati határozatát a kamera rendszer kiépítésének árajánlat elfogadásáról

 

Teresztenye Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a kamera rendszer kiépítésére és karbantartására benyújtott ajánlatot, s a következő döntést hozza:

Teresztenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Borsodweb Internetszolgáltató Kft. árajánlatát, amely a kamerarendszer telepítéséről és üzemeltetéséről szól.

A képviselő-testület a rendszer kiépítéséhez benyújtott ajánlati összeget, 3 771 280 Ft-t és a havi üzemeltetési díjként meghatározott 35 000 Ft + Áfa összeget jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

2.2/ Napirendi pont keretében Bányai Lászlóné Képviselő elmondja, hogy szerinte a zártkerti ingatlanok értékesítését vissza kellene vonni.

 

Brogli Attila polgármester egyet ért a zártkerti ingatlanok értékesítésének a visszavonásával.

 

Brogli Attila polgármester szavazásra bocsátja a napirendi pontot.

 

A jelenlévő 2 (kettő) fő képviselő-testületi tagból 2 (kettő) igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nélkül – egyhangúlag meghozta 36/2023. (VI.20.) önkormányzati határozatát zárt kerti ingatlanok értékesítéséről hozott döntés visszavonása

 

 

Teresztenye Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a zártkerti ingatlanok eladását és a következő döntést hozza:

Teresztenye Község Önkormányzata eláll a tulajdonában lévő zártkerti ingatlanok értékesítésétől.

Teresztenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő zártkerti ingatlanok értékesítéséről szóló 33/2023 (V.22.) önkormányzati határozatát visszavonja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

                       

Miután az ülésen egyéb napirend, kérdés, hozzászólás nem volt, Brogli Attila polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést bezárta.

 

 

K m f.

 

   Brogli Attila                                                                               Vécsei Vilmos

               polgármester                                                                                       jegyző