Hírek

Elérhetőségek

A Perkupai Helyi Választási Iroda Vezetőjének 10/2023.(XI.24.) számú határozata

Iktatószám: KÖZ/133-10/2023. Tárgy: A 2024.évi európai parlamenti, helyi

önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választások szavazóköreinek kialakítása Teresztenye településen

 

A Perkupai Helyi Választási Iroda Vezetőjének 10/2023.(XI.24.) számú határozata

 

Perkupai Helyi Választási Iroda Vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Teresztenye településen a szavazókörök kialakításáról meghoztam a következő

határozatot:

Teresztenye településen a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét az alábbiak szerint állapítom meg:

 

  1. Teresztenye településen a szavazókörök száma: 1.
  2. Szavazókör sorszáma és a szavazóhelyiség címe:
    1. szavazókör: 3757. Teresztenye, Rákóczi Ferenc út 18. (Önkormányzat épülete)

A határozatot a Teresztenye Község Önkormányzata hirdetőtábláján teszem közzé 2023. november 24-től 2023. december 9-ig.

A határozat ellen a közzétételének időtartama alatt, legkésőbb 2023. december 9. 16.00 óráig az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet írásban fellebbezést nyújthat be a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (3756. Perkupa Kossuth út 12. mail: jegyzo@perkupa.hu).

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

  1. a kérelem választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. §

(3) bekezdése szerinti alapját,

  1. a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér

- postai értesítési címét,

  1. a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés, illetve a bírósági felülvizsgálati kérelem tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét vagy postai értesítési címét.

A helyi választási iroda vezetője a fellebbezést a területi választási iroda vezetőjéhez (Borsod­ Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda Postai cím:3525 Miskolc, Városház tér 1. (Telefon:46/517-713 E-mail: tvi@hivatal.baz.hu)terjeszti fel, aki azt három napon belül elbírálja, és a szavazóköri beosztást módosítja, vagy a fellebbezést elutasítja. A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

 

 

Székhely: 3756. Perkupa Kossuth út 12. e-mail: jegyzo@perkupa.hu, telefon: 06(48)462-001

 

PERK.UPAI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE

 

 

INDOKOLÁS

I.

 

A Ve. 77.§-a alapján: ,, 77. § (1) A szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör.

(2) A szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önlwrmányzati választások választókerületi határait. "

 

A Ve. 78.§-a alapján a két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.

A Ve. 79. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást.

(2) A választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és - ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma - helyrajzi számot megváltoztatni.

 

II.

 

A határozat a Ve. 77. §-án, 78.§ (1) bekezdésén, a 79.§ (1) bekezdésén, 80. §-án, 166.§-án,, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 221.§ (1) bekezdésén, 223.§ (1) bekezdésén, 224.§ (3) és (4) bekezdésén és 234. §-ában foglaltakon alapul.

 

 

 


Perkupa, 2023. november 24.