Hírek

Elérhetőségek

Jegyzőkönyv - Teresztenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 11. napján tartott – rendkívüli nyílt - képviselő-testületi üléséről

  J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Teresztenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. szeptember 11. napján tartott – rendkívüli nyílt - pviselő-testületi üléséről

 

Az ülés helye:Teresztenye Község Önkormányzata

                         3757 Teresztenye, Rákóczi Ferenc út 18.

 

Jelen vannak:           Brogli Attila                         polgármester

                                   Kallós Károlyné                   alpolgármester

                                   Bányai Lászlóné                   képviselő                    

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal megjelent:

 

                                   Vécsei Vilmos                       jegyző

Vécsei Vilmos jegyző megbízásából:

                                   Bartkóné Dienes Kitti          jegyzőkönyvvezető

 

Lakosság részéről: 2 fő

 

Brogli Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az ülésen 3 fő képviselőből 3 fő képviselő megjelent.

 

Javaslatot tesz a napirendi pontra, melyet a képviselő-testület 3 (három) igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbiak szerint határoz meg:

 

NAPIREND: 

  1. Döntés vizesárok felújításáról és tisztításáról.

Előadó: Brogli Attila polgármester

 

1./ Napirendi pont keretében Brogli Attila polgármester elmondja, hogy a vizesárok felújítása és kitakarítása miatt jöttek össze, mivel a nagy felhőszakadások miatt eldugította a hordalék az árokban lévő csöveket. Jelenleg 150-es csövek vannak lefektetve ezeket kellene kicserélni 300-as vagy 400-as beton gyűrűkre. A betongyűrűk 1 méter hosszúak, így négy darabra van szükség és zúzalékra. A munkával Móricz Tamást kívánja megbízni és körülbelül 300.000 Ft-ba fog kerülni a munkadíja. Ehhez hozzá jönne még az anyagköltség. 

 

Vécsei Vilmos jegyző az egyik árokra volt panasz, annak is megtörténik a kitakarítása?

 

Brogli Attila polgármester nem volt jogos a panasz, mivel a telek tulajdonosok a fagallyakat oda hordták. Ennek ellenére megtörtént az árok kitisztítása. 

 

Vécsei Vilmos jegyző jó lett volna, ha írnak a munkadíjról árajánlatot.

 

Brogli Attila polgármester körülbelül 2 napot fog igénybe venni, de mivel a munkagép órabérben dolgozik előre nem tudták meghatározni, hogy mennyi időt vesz igénybe az árkok kitakarítása, mivel nagyon gazos részek is vannak.

 

A képviselő-testület részéről kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el.

 

Brogli Attila polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) fő igen szavazattal – egyhangúlag- meghozta a 43/2023. (IX.11.) határozatát vizesárok felújításáról és tisztításáról

Teresztenye Község Önkormányzatának képviselő-testülete vizesárok felújításának és tisztításának munkadíjára 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint keretösszeget biztosít költségvetéséből.

A képviselő-testület hozzájárul igény szerint betongyűrű és kőzúzalékvásárlásához. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a munkát végeztesse el.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

Miután az ülésen egyéb napirend, kérdés, hozzászólás nem volt, Brogli Attila polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést bezárta.

K m f.

 

   Brogli Attila                                                                               Vécsei Vilmos 

               polgármester                                                                                       jegyző