Hírek

Elérhetőségek

Jegyzőkönyv - Teresztenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. november 16. napján tartott – nyílt - képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Teresztenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. november 16. napján tartott – nyílt - pviselő-testületi üléséről

 

Az ülés helye:Teresztenye Község Önkormányzata

                         3757 Teresztenye, Rákóczi Ferenc út 18.

 

Jelen vannak:           Brogli Attila                         polgármester

                                   Kallós Károlyné                   alpolgármester

                                   Bányai Lászlóné                   képviselő                    

A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal megjelent:

 

                                   Vécsei Vilmos                       jegyző

Vécsei Vilmos jegyző megbízásából:

                                   Bartkóné Dienes Kitti          jegyzőkönyvvezető

 

Lakosság részéről megjelent: 10 fő

 

Brogli Attila polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az ülésen 3 fő képviselőből 3 fő képviselő megjelent.

 

Javaslatot tesz a napirendi pontra, melyet a képviselő-testület 3 (három) igen szavazattal – egyhangúlag- az alábbiak szerint határoz meg:

 

NAPIREND: 

  1. Közmeghallgatás

Előadó: Brogli Attila

   polgármester

 

  1. Helyi választási bizottság megválasztása

Előadó: Vécsei Vilmos 

              jegyző

 

  1. Egyebek

 

1./ Napirendi pont keretében Brogli Attila polgármester elmondja, hogy szeretné ismertetni 2023.szeptember 30. állapot szerint az önkormányzat anyagi helyzetét. Az önkormányzat bevételei 29.580.187 Ft, ebből normatív támogatás 12.962.129 Ft. Az átadott pénz GINOP dolgozók részére 989.572 Ft, kommunális adóból befojt bevétel 336.000 Ft, iparűzési adóból 9.141 Ft és a késedelmi pótlékból 147.932 Ft. Működési bevételek 1.679.416 Ft ebből bérleti díj 1.620.000 Ft, ingatlanok értékesítéséből 11.000.000 Ft. Az előző évből áthozott pénz maradvány 2.455.997 Ft. Ezek voltak a bevételek. A kiadások 23.184.547 Ft ebből a személy juttatások 9.646.187 Ft, a munkáltató bérét terhelő adók 1.163.817 Ft, dologi kiadások 3.870.570 Ft, segély, természetben nyújtott juttatások 564.620 Ft, visszafizetések 978.391 Ft, közös hivatalnak átadott támogatások 931.926 Ft, az átadott pénz állami háztartáson kívüli (lakossági ivóvíz támogatás) 518.600 Ft, beruházások 4.863.936 Ft, finanszírozások és kiadások 646.500 Ft. A beruházások részletesen: közvilágítások korszerűsítése 805.656 Ft, kültéri padok 160.000 Ft, temető kapu 400.000 Ft, kamerarendszer kiépítése 3.898.280 Ft. 

 

Sonkoly István lakos: a költségekben további karbantartás, például az oszlopok karbantartása is szerepel?

 

Brogli Attila polgármester: ezek azok a bevételek és kiadások, amik 2023.09.30-ig történtek.

 

Sonkoly István lakos: tehát ezek egyszeri kifizetések és a kamerarendszer miatt van egy üzemeltetési szerződés. 

 

Brogli Attila polgármester: igen, az plusz kiadás, ami havonta 37.000 Ft + Áfa a kamerarendszer üzemeltetésére.

 

Dr. Sifter Ágnes lakos: szeretné megkérdezni, hogy 1.620.000 Ft bérlet jogcímen bevétel kerül az önkormányzat részére. Milyen helység bérbeadásával? 

 

Brogli Attila polgármester: a cégeknek a székhely bérleti szerződéséből.

 

Dr. Sifter Ágnes lakos: az ingatlan értékesítéssel kapcsolatban, mely ingatlanok kerültek értékesítésre Teresztenyén? 

 

Brogli Attila polgármester: a 32 hrsz., 29/3 hrsz., 30/3 hrsz.

 

Dr. Sifter Ágnes lakos: felsorolásra került dologi kiadás, ami körülbelül 3 millió forintot jelent, szeretné részletesen, hogy mi tartozik ide.

 

Brogli Attila polgármester: nem tudja részletezni, mivel a pénzügyes nincs jelen az ülésen. 

 

Vécsei Vilmos jegyző: a dologi kiadásokhoz sorolható a közvilágítás, maga az önkormányzat épület fenntartása és egyéb költségek, amik felmerülnek. 

 

Dr. Sifter Ágnes lakos: a kültéri padok 160.000 forint volt. Erre nem lett volna külön pályázat? Az önkormányzat költségvetését terhelte?

 

Brogli Attila polgármester: nem volt pályázat rá és az önkormányzat költségvetését terhelte.

 

Dr. Sifter Ágnes lakos: lehet-e tudni, hogy 37.000 Ft + Áfa a fenntartási költsége a kamerarendszernek. Mi volt pontosan a meghibásodás oka 2023. szeptemberében? Kijavításra került-e és mennyibe került? 

 

Brogli Attila polgármester: kijavításra került és nem merült fel kiadás.

 

Sifter László Péter lakos: azt lehet tudni, hogy mi volt pontosan a probléma a kamerarendszerrel?

 

Brogli Attila polgármester: nem tudja, megjavították és nem került pénzbe az önkormányzatnak. 

 

Sifter László Péter lakos: a 18/4-es helyrajzi számú területen, ami önkormányzati terület. Arról volt szó korábban, hogy bérbe adásra kerül a Termelő szövetkezetnek. Aztán ezt a bérbeadást a törvényesség felülvizsgálatok alapján a Termelő szövetkezet visszamondta, amit az önkormányzat elfogadott.  Tehát nem bérli a 18/4-es területet. Ennek ellenére folyamatosan beton elemek, oszlopok gyártása történik, ami a szövetkezetnek a tevékenysége és nem az önkormányzaté. Az lenne a kérdése, hogy ha egyszer meg lett szüntetve a bérleti jog a szövetkezet miért használja továbbra is a területet? 

 

Brogli Attila polgármester: az önkormányzat a szövetkezetnek a tagja. Takarítással, rendrakással kapcsolatos dolgokat végeznek mivel ott tárolja a szövetkezet és az önkormányzat a tulajdonait. 

 

Sifter László Péter lakos: ezt érti, hogy az önkormányzat miért végez ott takarítási feladatokat vagy egyéb más feladatokat. Konkrétan az érdekli, hogy az önkormányzat tevékenységi körébe nem tartozik a betonelemek gyártása. Jelenleg is a szövetkezet látja el ezt a feladatott. Az lenne a kérdése, hogy a szövetkezet miért gyártja továbbra is ott a betonelemeket?

 

Brogli Attila polgármester: válaszoltam a kérdésre.

 

Sifter László Péter lakos: aggályos az, hogy az önkormányzat területéről van szó és legutóbb is, amikor munkások dolgoztak a területen akkor is betonelemek gyártása folyt. Ki végzi az elemek gyártását?

 

Brogli Attila polgármester: a szociális szövetkezet és az önkormányzat is a szövetkezet tagja. Tehát amikor ott vannak, akkor rendet tesznek és elpakolják a saját, illetve az önkormányzat dolgait is. 

 

Sifter László Péter lakos: korábban 10.000 Ft fizetett a szociális szövetkezet ezért a területért, amit kényszerből vissza kellett mondania a törvényességi felülvizsgálat miatt. Ezek után is tovább folytatódik a munka.

 

Brogli Attila polgármester: elmondja, hogy nem folytatódik tovább a munka, időnként rendet raknak és elpakolnak. 

 

Sifter László Péter lakos: elmondja, hogy a munkavégzést dokumentálta és a felvételt a megfelelő szervnek benyújtotta.  Az lenne a kérdése, hogy Felsőtelekesről 3 fő azt mondta, hogy a szövetkezetnek kell végezni ezt a tevékenységet. Konkrétan kiöntik a beton elemeket. Az nem munkavégzés Ön szerint? 

 

Brogli Attila polgármester: nem folyamatos munka végzés, időnként és alkalmi. 

 

Sifter László Péter lakos: alkalmilag miért végeznek ilyen munkát?

 

Brogli Attila polgármester: válaszoltam a kérdésre.

 

Kovács Elemér lakos: ha jól értette a szociális szövetkezet jelenleg nem fizet az önkormányzatnak semmit a területért. 

 

Brogli Attila polgármester: igen, így van.

 

Kovács Elemér lakos: körülbelül két évvel tette, hogy hajlandó lenne bérleti díjat fizetni a területért, bármilyen koncepcióval, amivel bevételt tudna hozni az önkormányzatnak. A nullával szemben.

 

Brogli Attila polgármester: ezt akkor megtárgyalta az önkormányzat és a testület úgy döntött, hogy nem kíván élni az Ön ajánlatával.

 

Kovács Elemér lakos: anélkül, hogy tudták volna az Ő ajánlatát.

 

Brogli Attila polgármester: igen, anélkül, hogy tudták volna.

 

Kovács Elemér lakos: úgy gondolja, hogy ez a hűtlenkezelést kimeríti, mert Ő konkrét bevételt ajánlott és ezzel szemben a Szociális szövetkezet nullát.

 

Dr. Sifter Ágnes lakos: szeretné megtudni, hogy alkalomszerűen előállított betonelemekből a Teresztenye Termelő Szociális Szövetkezet mennyi pénzt forgat vissza az önkormányzatnak?

 

Brogli Attila polgármester: körbe mentek a területen és láthatják, hogy körbe van kerítve. A terület körbekerítését is a szövetkezet végezte el, ami nem került költségbe az önkormányzatnak. 

 

Dr. Sifter Ágnes lakos: szeretne erről dokumentációt.

 

Brogli Attila polgármester: nincs dokumentáció róla.

 

Kovács Elemér lakos: mi indokolta a kamerák felszerelését és miért alkalmasak hangfelvételre? 

 

Brogli Attila polgármester: mivel nem lakik Teresztenyén ezért nem tudja a körülményeket. A Teresztenyei lakosok védelmére szerelték fel a kamerákat, mivel nem mindenki áll olyan anyagi helyzetben, hogy megtehesse. 

 

Sonkoly István lakos: azért támogatta a kamera felszerelését mivel olyan helyen lakik, ahol az út mellett történik a parkolás és ha baleset történik vagy kár következik be akkor az dokumentálható a kamerafelvétel miatt.

 

Kovács Elemér lakos: miért alkalmasak a kamerák hangfelvételre? 

 

Brogli Attila polgármester: képes a kamera hangfelvételre, de nem rögzít. Az üzemeltető vállalja a garanciát rá! 

 

Sifter László Péter lakos: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a kamerarendszeren a hangfelvétel funkció könnyen bekapcsolható. Jelzi, hogy a saját kamerái magánterületet védenek és a kapuja előtt egy kicsiny részt vesz a közterületből. A kamerarendszerüket a NAIH bevizsgálta és rendben találtak mindent. Elutasítja azt az állítást, hogy a falut figyelik vele! A faluban nagyon sok kamera található magánszemélyek házainál, amit a NAIH-hoz bejelentettek, ami azt jelenti, hogy másoknak is van lehetősége arra, hogy a saját területüket figyeljék. Indokolatlannak tartotta, hiszen, ha megnézik akkor a faluban található kamerák lefedik a települést. Tehát még közterületet is figyelnek.

 

Brogli Attila polgármester: most mondta el, hogy nem lehet közterületet figyelni.

 

Sifter László Péter lakos: nem tesz feljelentést azokkal a lakók ellen és nem az ő kamerájuk figyeli a közterületet, hanem más házain lévő kamerák.  

 

Brogli Attila polgármester: tehát azt mondja, hogy akinek fel van szerelve a kamera az jog sértően használja mert közterületet figyelnek.

 

Sifter László Péter lakos: nem ezt állította, hanem azt mondta, hogy ezek a kamerák valószínűleg befognak vagy befoghatnak közterületet.

 

Brogli Attila polgármester: tehát most rágalmazza azokat a tulajdonosokat, akiknek kamera van felszerelve azzal, hogy közterületet figyelnek meg. 

 

Sifter László Péter lakos: ha név szerint kimeri jelenteni, hogy ez így van akkor higgye el, hogy megtette volna a szükséges lépéseket. Nem rágalmazott senkit. Úgy tudja, hogy a faluban lévő kamerarendszer kiépítéséhez nem előre lettek kikérve a lakosok véleményei. Az önkormányzat megtette, hogy kiépítette a kamera rendszert annak ellenére, hogy a falunak nem lett volna rá költségvetése. A havonta fizetendő karbantartási díjat is nyilván kifizeti a falu, ami bruttó 60.000 forint körül van havonta! Tudomásul veszik és elfogadják! Visszautasítják azt, hogy a kamerák alkalmasak hangfelvételre és mi szükség volt olyan kamerákat kitelepíteni úgy, hogy oszloponként egy kamera hangfelvételre alkalmas? 

 

Vécsei Vilmos jegyző: Ön most azt mondja, hogy az volt a cél, hogy minden kamera vegyen hangot. Miből gondolja? Hivatkozik, hogy az Ön kameráját a NAIH bevizsgálta. Fogadják el azt is, hogy feljelentések miatt a Teresztenyei Önkormányzat kamerarendszerét is bevizsgálta a NAIH. Nincs miről beszélni, semmi alapja nincs.

Miközben Sifter László kifogásolja Teresztenyén a közterületek megfigyeléseket, addig tényként közli, hogy Sifter László megfigyeli a közterületet, amihez nincs joga, sőt még egyfajta nyomozást is végez a megfigyelésére való hivatkozással. Ilyen volt az, amikor a legutóbbi parlamenti választáson a kolleganőjével ellenkező irányba indultak, mivel Ózdra mentek a választási anyagért. Sifter Lászlónak ez feltűnt a kamerájában, és Perkupára telefonált a közös hivatalba, ahol tudakozódott, hogy visszaértek-e? 

Elmondta, hogy látta kamerán, hogy a közúton ellenkező irányba ment a Jegyző a kolléganőjével.  Erre van tanú! Szerinte zárják le azzal, hogy a NAIH bevizsgálta a kamerák működését. Saját részéről nem támogatta a beruházást mert sokallotta a település méretéhez és költségvetéséhez, de ettől még nem törvénytelen a kiépítése.

 

Dr Sifter Ágnes: Szerint a Jegyző az előzőekben személyeskedett. Ha ez így történt miért nem tett feljelentést?

 

Brogli Attila polgármester: tudomása van arról, amit tudnak is bizonyítani, hogy Önök jogtalanul figyelik meg a közterületet, mert aki engedélyt adott, hogy az Ő telkét megfigyeljék, azt az engedélyt január 1-vel vissza vonta. Maga ennek ellenére megfigyeli a közterületet. Azóta a telek eladásra került és az új tulajdonos nem járult hozzá. Milyen alapon figyeli meg a közterületet mikor az volt az alapja a NAIH döntésnek, hogy a szemben lévő szomszéd kérte, hogy figyelje meg a szemben lévő lakókocsit.

 

Sifter László Péter lakos: pontatlan adatokat oszt meg. Nem amiatt kapták meg, hanem a kapujuk előtti közterület rész megfigyelésének a lehetőségére. 

Brogli Attila polgármester: a NAIH nem kívánság műsor.

Sifter László Péter lakos: ha nem használnak egy funkciót mivel adott esetben közterületen az törvénytelen. Miért építettek ki oszloponként egy olyan kamerát, amely hangrögzítésre alkalmas?  Miért volt szükséges?

 

Vécsei Vilmos jegyző: azt sem tudta, hogy milyen kamerákat szerelnek fel és hány darabot. Nem tud erre válaszolni.

 

Brogli Attila polgármester: így döntöttek.

 

Móricz Ferenc lakos: szeretné, ha befejeznék a kamerarendszer témáját.

 

Dr. Sifter Ágnes lakos: azt szeretné kérdezni a jegyző úrtól, hogyha tudja, hogy ilyen feszült a helyzet Teresztenyén miért Brogli Attiláné lett a kamerák adatkezelője?

 

Vécsei Vilmos jegyző: azért, mert előírja a jogszabály, hogy önkormányzati alkalmazottnak kell lenni-e és Ő van egyedül.

 

Dr. Sifter Ágnes lakos: nem lép életbe a Közös Önkormányzati Hivatal ilyen esetben?

 

Vécsei Vilmos jegyző: nem fog egy köztisztviselőt sem adni erre a feladatra, van éppen elég munkájuk, és ha a jogszabályt elolvassa, akkor egyértelműen az áll benne, hogy önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselő. Hiányossága a jogszabálynak, hogy mivel közös hivatalhoz tartozó önkormányzatoknál önkormányzati alkalmazásban közalkalmazottak vannak és a közös hivatalnál vannak a köztisztviselők tehát nem lehet megvalósítani. Így az a megoldás rá, hogy közalkalmazott is betöltheti a munkakört. 

 

Sifter László Péter lakos: nem tartja összeférhetetlennek a polgármester úr azt, hogy szinte minden például a falugondnok, közművelődési asszisztens és a kamerák adatkezelése is a Brogli családhoz fűződik? Még ha nem is venné alapul, hogy családon belül végzik el ezeket a feladatokat, ami lehetővé teszi bármelyik családtagnak a hozzáférést, hogy ha nem szabályszerűen járna el az adatkezelő, illetve egy olyan személy kezeli a kamerákat, aki nem is ért hozzá? 

 

Brogli Attila polgármester: az adatkezelőnek nem kell a kamerához érteni-e. Azért van szerződésük a Borsod-webbel mivel ők a szakemberek ők értenek az adatvédelemhez. A közművelődési referensnek nem kell érteni-e hozzá.

 

Kovács Elemér lakos: mit csinál az Ön felesége, mint közművelődési asszisztens? Milyen formában segíti a falut?

 

Brogli Attila polgármester: kötelező feladat az önkormányzatok részére, amit el kell látni.

 

Kovács Elemér lakos: ez színtiszta nepotizmus. Családoknak pozícióba juttatása, valós tényleges munka nélkül jövedelemhez juttatása, ez történik. 

 

Brogli Attila polgármester: tehát kit és mivel vádol?

 

Kovács Elemér lakos: nepotizmussal!

 

Móricz úr lakos: nem lehetne a kamera témát befejezni?

Dr. Sifter Ágnes lakos: a közmeghallgatásnak a célja, hogy a lakosok vagy akár vendég- házasok, akik kötődnek Teresztenyéhez kérdéseket intézzenek.  Ezzel ellentétben az ő meglátása az, hogy rögtön vádaskodással illeti azt a polgármester, aki mer feltenni kérdést. Kérte Kovács Elemér úr, hogy tényekkel támassza alá, hogy a közművelődési asszisztens mit csinál. Ön itt a polgármester! Önnek tudnia kell tényekkel válaszolni, hogy milyen közművelődés folyik itt. Megfogja nézni konkrétan, hogy valóban kötelező-e, erre a jegyző úrtól is választ vár. Ha kötelező, akkor ő nem gondolja, hogy a munkavégzés kimerül abban, hogy díszítik a falut, amit sok esetben, amire választ is szeretne kapni több alkalommal nem a közművelődési asszisztenst látja el, hanem helyette egy Kánói hölgy. Valóban a felesége végzi el a falunak a díszítését, a falu elején lévő közösségi rész kialakítását? Miért nincsenek események? Ő igényelné a négy gyermekének, hogy legyen mikulás nap és nem csak az ő gyerekei vannak itt, hanem van rajtuk kívül más gyerek is. Igényelte volna például a gyermeknapra, mint az előző közművelődési asszisztens tette a lufi fújást, arcfestést. Köszöni szépen a 20.000 forintot a gyerekeknek, de ő többet ér a pénznél, ha a gyerekeinek élményt ad. Ők a programot igénylik és a közművelődési asszisztensnek az a dolga, hogy programokat szervezzen. 

 

Vécsei Vilmos jegyző: a közművelődési feladatok ellátása önkormányzati feladat ez benne van az önkormányzati törvényben. Ehhez minden kis önkormányzat 2.200.000 Ft állami támogatást kap. De csak akkor jogosult erre, ha biztosít, illetve foglalkoztat kulturális asszisztenst. Nem azt mondja, hogy önállóan egy asszisztenst foglalkoztassanak, mert elvileg a jogszabály ad lehetőséget arra, hogy egy kulturális asszisztens maximum három önkormányzatnál elláthatja a feladatott. Itt úgy döntöttek, hogy kell saját. Pályázati kiírás volt és egy jelentkező volt, tehát egy jelentkezőből lehetet választani. A végzettsége megvolt, pályázati kiírás alapján tölti be. Lehetett volna más megoldás, de így döntött az önkormányzat.

 

Dr Sifter Ágnes lakos: ami számára nem megemészthető dolog adott esetben a jogszabályok által adott lehetőség kicsit kimozgatására, hogy nincs szükség ilyen kicsi településen 6 órában foglalkoztatni egy közművelődési asszisztenst, mikor az ő tudomása szerint más faluban valóban úgy oldják meg, hogy több falut lát el. Ezt sérelmezi, hogy 6 órában van alkalmazva a polgármester felesége, mint közművelődési asszisztens. Ha nem az Ön feleségéről lenne szó, akkor feltételezi, hogy jobban hajlottak volna arra, hogy több településsel együtt működjenek. Arra válaszoljon jegyző úr, hogy számszakilag a támogatás, amit kapnak lefedi-e Brogli Attiláné foglalkoztatottságát vagy még a saját önkormányzati költségvetésből ki kell egészíteni?

 

Vécsei Vilmos jegyző: valószínűleg ki kell egészíteni, nem tudja, hogy mennyivel.

 

Dr. Sifter Ágnes lakos: miért indokolt? Azért, mert a testület úgy döntött! Nem fogadja el ezt a választ, mert a közigazgatási eljárásnak pontosan az a lényege, hogy nyomon követhető legyen és legyenek olyan biztos pontok, amibe lehet kapaszkodni. Azért döntött úgy a képviselő testület, hogy kiegészíti Brogli Attiláné fizetését, hogy napi 6 órában legyen foglalkoztatva. Miért döntött úgy a testület, hogy adókat szednek be és megszorítások vannak. Ugye a lámpákat le kell kapcsolni, de kiegészítik Brogli Attiláné fizetését, amit még pontosan nem is tudnak, hogy mennyivel. 

Brogli Attila polgármester: a kérdéseket írásban kellene benyújtani, mert pontosan erre nem tudnak választ adni.

 

Sifter László Péter lakos: szülőként, négygyermekes családapaként Teresztenyén élnek. Korábban kettő települést egy művelődési asszisztens látott el Égerszögről 6 órában. Rendszeresen volt heti egy alkalom, hogy a gyerekekkel beülhettek foglalkoztatásra és programokra. Korábbi ülésen felsorolták, hogy milyen feladatokat kell ellátnia a közművelődési referensnek, ami nem napi 6 órás munka. 

 

Kovács Elemér lakos: a közmeghallgatásnak ez egy normális menete, hogy egy feltett kérdésre sem válaszol a polgármester úr és folyamatosan csak az írásban feltett kérdésekre hajlandó válaszolni? 

 

Vécsei Vilmos jegyző: igyekeznek a kérdésekre válaszolni, de folyamatosan újabb kérdések merülnek fel. 

 

Kovács Elemér lakos: azt szeretné megkérdezni, hogy méltatlanság okán a polgármester mikor fog felállni a székéből mikor köztörvényesen elitélt bűnöző?

 

Brogli Attila polgármester: szeretné, ha megismételné még egyszer! 

 

Kovács Elemér lakos: köztörvényesen elitélt bűnözőként méltatlanság okán mikor áll föl a székéből? 

 

Brogli Attila polgármester: ugye tudja, hogy ezért mások bíróságon vannak már.  Szeretné, ha a személyeskedést befejeznék! 

 

Sifter László Péter lakos: nincsenek ezért bíróságon! Kikéri magának, hogy olyan tényeket állítsanak, ami nem felel meg a valóságnak. 

 

Bányai Lászlóné képviselő: szeretne hozzá szólni! Elmondja, hogy minden probléma felvetődött és mindenkiről szó volt kivéve a lakosokról, az itt élő öregekről senki egy szót nem szólt! Ki fogja őket képviselni? 

 

Dr. Sifter Ágnes lakos: Ön képviseli.

 

Bányai Lászlóné képviselő: minden mozzanataikat megtámadják, amit a képviselő testület jóváhagy. 

 

Dr. Sifter Ágnes lakos: milyen mozzanatokat támadtak meg? Kijelenti, hogy Ő sosem támadta meg, ha volt idősek napja, vagy ha ellátták őket. 

 

Bányai Lászlóné képviselő: nem foglalkoznak azzal, hogy a polgármester felesége, hogyan gondozza az öregeket és éjszaka is akár felhívhatják segítség miatt. Miért probléma, hogy 6 órában van alkalmazva?

 

Sifter László Péter lakos: nem az zavarja, hogy megválasztották közművelődési asszisztensnek. Azzal nem ért egyet, hogy előre levolt írva, hogy mi a feladata, ami nem napi 6 órás tevékenység, hanem havonta két alkalommal elvégezhető díszítések vagy más tevékenységek. Az önkormányzatnak nem kellene kiegészíteni-e a bérét, hanem adott esetben 4 órásban is alkalmazhatná mivel bőven elegendő lenne. Illetve a korábbi közművelődési asszisztens programokat szervezet és tartották a kapcsolatot, de a jelenlegi asszisztenssel nem történik ez meg így azt érzi, hogy ez nem egy közművelődési asszisztens program, hanem az idősek további ellátása szociális alapon.

 

Brogli Attila polgármester: nem csak az ön gyerekeiről szól a közművelődési asszisztens feladatai. 

 

Sifter László Péter lakos: nem kötelező biztosítani ilyen alkalmazottat, csak ha tudnak biztosítani egy személyt akkor kapják meg a pénzt. Miért kell biztosítani személyt, ha nem látja el a feladatát napi 6 órában? Havonta egyszer önkéntesen el lehet látni, hogy padokat díszítenek vagy restaurálnak.  

 

Vécsei Vilmos jegyző: kötelező feladat! A jogszabály előírja, hogy a támogatás feltétele az, közművelődési asszisztenst alkalmazzanak. Azt viszont nem írja elő, hogy 6 órában kell alkalmazni. 

 

Sifter László Péter lakos: felháborító, hogy minden Brogli Attila családjáról szól.

 

Dr. Sifter Ágnes lakos: a képviselő asszony azt a választ adta, hogy Brogli Attilánét éjszaka felhívhatja és mennyi mindenben segíti őket. Azt szeretné rögzítetni, hogy ő azért van foglalkoztatva 6 órában, mert ő ezek szerint szociális jellegű feladatokat lát el, nem pedig közművelődésit. Ennek lehetne egy legális alapot biztosítani, hogy elvégez egy olyan képzést, ami az idősek szociális ellátását biztosítja. Nem fog kifogást emelni és lássa el Teresztenyén az összes idős embert megfelelően. 

 

Kovács Elemér lakos: mikor lesz a húsüzem befejezve? Mivel rontja a faluképét. 

 

Bányai Lászlóné képviselő: ha megnézi a saját telkét, akkor szerinte többet ront az a faluképén. 

 

Vécsei Vilmos jegyző: nem az önkormányzat hatásköre. 

 

Dr. Sifter Ágnes lakos: miért foglalta le a NAV?

A Teresztenye Termelő Szövetkezet, amiről mindig beszélnek, de sosincs jelen az ügyvezetője. Már 2023. júniusa óta Brogli Attiláné az ügyvezetője. Szeretné, ha Brogli Attila meghívná, hogy közvetlenül kérdéseket tehessenek fel. Fontos lenne tudni a 18/4 hrsz. területről mivel fel van tüntetve telephelyként, holott az ezzel kapcsolatos bérleti szerződést 2023. január 31. a Teresztenye Termelő Szövetkezet visszavonta. 

 

Brogli Attila polgármester: erről már korábban volt szó.

 

Dr. Sifter Ágnes lakos: szeretné megkérdezni a képviselő testületet a 2024-es választásról, hogy mik a terveik, illetve indulnak-e továbbra is? 

 

Brogli Attila polgármester: szerinte ez mindenkinek magánjellegű dolga. 

 

Dr. Sifter Ágnes lakos: szeretné mind a két képviselőt külön- külön megkérdezni, hogy mi köthető hozzájuk? Hogyan látta el alpolgármester asszony a feladatát? 

 

Brogli Attila polgármester: megkér mindenkit, hogy ne vágjanak egymás szavába!

 

Kallós Károlyné alpolgármester: mindig ellátta a feladatát nem volt soha senkivel gondja. Nem volt előírva, hogy maguknak vagy bárkinek is fogadóórát tartson.

Vécsei Vilmos jegyző: elő volt, csak hatályon kívül helyezték.

 

Kallós Károlyné alpolgármester: mindig részt vett a munkában és az emberek közt volt mindennap, de most, hogy már beteg nincs jelen, de tud mindenről. 

 

Dr. Sifter Ágnes lakos: szeretné megkérdezni a képviselő testületet, hogy tavalyi évben kezdeményezte Brogli Attila polgármesterrel egy méltatlansági eljárást, aminek az az eredménye, hogy még továbbra is a helyén ül és Önök decemberben megszavaztak 500.000 forint jutalmat. Most is tervezik ilyen szűkös költségvetéssel a polgármester jutalmazását?

 

Bányai Lászlóné képviselő: meghallgatta a pénzügyi beszámolót. Szerinte szűkös a költségvetés? 

 

Sifter László Péter lakos: olyan telkekből van bevétel, amiket el sem adhattak volna.

 

Bányai Lászlóné képviselő: Nem mindegy, hogy az önkormányzat honnan szedi a pénzt?

 

Sifter László Péter lakos: nem mivel törvénytelen. Bíróságon van az ügy.

 

Vécsei Vilmos jegyző: és akkor már törvénytelen? Majd, ha a bíró azt mondja, hogy törvénytelen akkor igen, az lesz.

 

Brogli Attila polgármester: nem úgy működik, hogy a Sifter család dönt mindent el.

 

Bányai Lászlóné képviselő: addig nem lesz rend és béke amíg mindenki ki nem hal a régiek közül vagy valamilyen komolyabb dolog nem történik.

 

Sifter László Péter lakos: miért nem azon gondolkozik, hogy mit tehetnek önök közreműködően. Mi a problémája vele az elmúlt egy évben?

 

Brogli Attila polgármester: elmondja, hogy az a problémája, hogy lekurvázza, az itt lakó időseket amire tanú is van.

 

Mursa Gyuláné lakos: június 15-én jött a kocsival, megállt a kapuja előtt és lekurvázta.

 

Sifter László Péter lakos: ha ilyet tett volna fellehetett volna jelenteni becsületsértés miatt. 

 

Brogli Attila polgármester: megkér mindenkit, hogy fejezzék be a személyeskedést! 

 

Kovács Elemér lakos: azt gondolja, hogy a teremben senki másnak nem áll érdekében a személyeskedés, mint Önnek! Ez egy tökéletes takaró és elterelés azokról, hogy a kérdésekről az arra adandó válaszokról a személyeskedés iránya vigye el az egészet.

 

Brogli Attila polgármester: szeretné ismertetni a Teresztenyei lakosokkal az önkormányzat ellen tett feljelentésből részleteket. 

 

Elmondja, hogy az önkormányzattól a Sifter család 2 millió forint sérelem díjat kér a bíróságtól megállapítani. Ha önök aggódnak az önkormányzat költségvetéséért akkor hogyan gondolja, hogy Ön 2 millió forintot akar kérni az önkormányzattól sérelem díjként. Holott Ön konfliktusba kerül folyamatosan az itt élő emberekkel. Nem fordítva van, hogy a Teresztenyén lakó emberek mennek oda és a Sifter családdal bármiféle konfliktust generálna, mert ha megnézik akkor soha nem a Sifter család házánál van a konfliktus, hanem mindig a Teresztenyei lakó emberek háza előtt vagy az utcán. Nem a Teresztenyén lakó emberek kötnek bele a Sifter családba, hanem fordítva van! Mivel az önkormányzatot perelték be és az önkormányzat révén a testületre is tartozik és az itt lakókra. Ezzel a perrel kapcsolatban 7 alperest von perbe, akik Teresztenyére szeretnének költözni és ezzel megnehezítik és akadályozza a költözésüket. Aki szeretné megismerni a feljelentést az az önkormányzatnál részletesen megtekintheti és átolvashatja. 

 

Sifter László Péter lakos: igénylik a reagálását a testület erre a beadványra? 

 

Brogli Attila polgármester: tehát a kérdés az, hogy igényli-e a testület az Ön véleményét? Szavazásra bocsájtja, hogy igényli-e a testület Sifter László Péter lakos véleményét ezzel a beadvánnyal kapcsolatosan. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag úgy dönt, hogy nem kérik Sifter László véleményét az előzően elhangzottakkal kapcsolatban.

 

 

Sifter László Péter lakos: elmondja, hogy nem adták a hozzájárulásukat a feleségével, hogy a jelenleg folyó peres eljárást ilyen részletekben ismertesse. 

 

Vécsei Vilmos jegyző: Elmondja, hogy ugyan nem jogász, de nem biztos abban, hogy a keresetlevél ismertetéséhez, ahol az önkormányzat az alperes a Sifter család hozzájárulása kell. Ami egyébként nem feljelentés. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatnak, sőt a lakosoknak is joga van tudni, hogy milyen váddal vagy milyen követeléssel élnek az önkormányzattal szemben.

 

Móricz Ferenc lakos: a polgármester úr fölajánlotta, hogy bárki betekintést nyerhet. 

 

Sifter László Péter: Továbbra is tiltakozik a keresetlevél ismertetése miatt.

 

Vécsei Vilmos jegyzőKéri, hogy mondják meg mi tiltja? Mondjanak egy jogszabály helyet.

 

Brogli Attila polgármester: megkéri Sifter László Pétert, hogy normális hangnemben beszéljen!

 

Sifter László Péter lakos: pontosan megfogja jelölni a jogszabály helyet, ami kimondja, hogy mindaddig amíg egy eljárás folyik és nincs jogerős ítélet, addig olyan a szövegből kiragadott részleteket, amelyekkel sejtetni, vagy embereket megtéveszteni lehet, nem lehet közölni. Sem ő sem a felesége nem járult hozzá ahhoz, hogy ezt a személyiségjogi pert ilyen formában és részletekben ismertesse. 

 

2./ Napirendi pont keretében Vécsei Vilmos jegyző tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a helyi választási bizottság tagjaira tett indítványát terjeszti elő. Mivel egy szavazó körös településről van szó a helyi választási bizottság egyben a helyi szavazatszámláló bizottság tagjai is lesznek a 2024. június 9-én várható önkormányzati és Európa parlamenti választáson. A korábbi választási bizottság tagjait felkeresték és akik vállalják továbbra is Miliczki Csabáné, Gál Zsanett, Hornyák Magdolna, Theisz Árpádné, Veres János, póttagok: Boros Hedvig, Mecseiné Miliczki Zsuzsanna, Tógyerné Csitári Mónika. Indítványozza, hogy a testület válassza meg a bizottsági tagokat. Elmondja, hogy az önkormányzati választásra mindig nehezebb bizottsági tagot választani, mert az összeférhetetlenség könnyen közbe jöhet. 

A képviselő-testület részéről kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el.

 

Brogli Attila polgármester szavazásra bocsájtja a napirendi pontot.

 

A jelenlévő 5 (öt) fő képviselő-testületi tagból 5 (öt) igen szavazattal –egyhangúlag- meghozta a 46/2023. (XI.16.) önkormányzati határozatát a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

 

Teresztenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság tagjaivá választotta az alábbi személyeket:

 

Tagok: 

 

1./ Miliczki Csabáné

     3756 Perkupa, Kossuth Lajos út 32.

 

2./ Gál Zsanett

     3756 Perkupa, Petőfi Sándor út 89.

 

3./ Hornyák Magdolna

     3757 Teresztenye, Kossuth Lajos út 11.

 

4./ Theisz Árpádné

     3756 Perkupa, Dózsa György utca 2.

 

5./ Veres János

     3757 Szőlősardó, Széchenyi István út 57.

 

Póttagok: 

 

6./ Boros Hedvig

     3757 Égerszög, Béke utca 30.

 

7./ Mecseiné Miliczki Zsuzsanna

     3756 Perkupa, Dózsa György utca 35.

 

8./ Tógyerné Csitári Mónika

     3757 Szőlősardó, Széchenyi István út 40.

 

A Helyi Választási Bizottság tagjainak megbízatása a következő önkormányzati választásra létrehozott Választási Bizottság alakuló üléséig tart.

Felelősjegyző

Határidő: azonnal

3.1/ Napirendi pont keretében Vécsei Vilmos jegyzőelmondja, hogy a Magyar Államkincstár, mint a törzskönyvi nyilvántartást vezető szerv, a törzskönyvi nyilvántartásban a szükséges adatváltozások átvezetésére, hivatalból indított eljárás keretében adatmódosítást hajtott végre.

Az adatmódosítás során a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett kormányzati funkció kódjai közül a 041231 rövid időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkció törlésre került, ezért a Szervezeti és Működési Szabályzatot módosítani kell.

 

A jelenlévő 3 (három) fő képviselő-testületi tagból 3 (három) igen szavazattal – egyhangúlag- meghozta a 47/2023. (XI.16.) Teresztenye Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzat 2. függelékének módosításáról.

 

 

Teresztenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzat 2. függelékét megtárgyalta, és elfogadta. 

 

 

2. függelék

 

 

 Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti megjelölése: 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

 

013320 Köztemető-fenntartás és – működtetés 

 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

 

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

 

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása 

 

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 

 

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás 

 

064010 Közvilágítás 

 

066010 Zöldterület-kezelés

 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

 

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

 

     Felelős: jegyző

     Határidő: folyamatos

 

Miután az ülésen egyéb napirend, kérdés, hozzászólás nem volt, Brogli Attila polgármester megköszönte a jelenlévők részvételét és az ülést bezárta.

K m f.

 

   Brogli Attila                                                                               Vécsei Vilmos 

               polgármester                                                                                       jegyző